måndag 19 oktober 2015

Planerat avbrott 29/10På grund av ett arbete som VA-Syd ska göra är våra tjänsteleverantörer tvingade att flytta kablar i Djupadalsparken. Detta kommer att påverka Kabel-TV, Bredband och telefoni mellan 08.00-17.00 den 29 oktober 2015. Tjänsterna kommer under denna tid vara helt nedstängda.


torsdag 1 oktober 2015

Nätet driftsatt

Under gårdagen kom nätet igång, enligt plan. Endast några enstaka medlemmar återstår att koppla in. 

De tester vi gjort visar på riktigt bra hastigheter mot Internet! Dock upplever många problem med TV-signalen från tjänstefördelaren. Bl.a. att man endast har bild en liten stund eller inte alls. Styrelsen har felanmält detta till Ownit/Canal Digital och är de medvetna om problemet, varje medlem behöver alltså inte felanmäla detta. Felet beror på en inställning i tjänstefördelaren som inte släpper igenom TV-signalen, Ownit jobbar just nu med att manuellt justera inställningarna i varje tjänstefördelare och vi utgår ifrån att detta blir löst under dagen. 

söndag 6 september 2015

Installation av tjänstefördelare

UPPDATERAD

Arbetet med vårt fibernät går framåt. Med mindre än en månad kvar till driftsättning börjar det bli dags att installera tjänstefördelare i fastigheterna. Under nästa vecka påbörjar Cable Quick blåsning av fiber och de kommer att delas ut information i brevlådorna om när de avser installera i respektive hus. 

Installation kommer att ske 18/9, 23-25/9 samt 28/9.

I veckan har det kommit ett välkomstbrev från Ownit. Den riktigt uppmärksamme har sett att tjänstefördelaren som beskrivs i brevet inte är av samma modell som den som visades upp på stämman när Ownit var på plats. Vi kommer att få en uppdaterad modell som heter Inteno EG300, denna har bland annat en något mer "slimmad" design och har stöd för snabbare WiFi (AC-standard). 

Vi vill också vara tydliga med att IPTV-erbjudandet som nämns i Ownits brev inte ingår i månadsavgiften till samfällighetsföreningen. TV-tjänsten som ingår är Kabel-TV (analog och digital).tisdag 4 augusti 2015

Trådlös TV?

Vi har fått en del frågor som handlar om möjligheten att trådlöst överföra TV-signal. 

Det finns ett antal olika tekniker för att överföra TV-signaler och det finns som vanligt för- och nackdelar med alla. Samfälligheten kommer att tillhandahålla kabel-TV, både analogt och digitalt (DVB-C). Det innebär att man kan se digital TV om man har programkort samt en digitalbox men även analog TV på flera TV-apparater utan digitalbox (och utan extra kostnader). Dock krävs i normalfallet en koaxialkabel till varje TV. 

IP-TV som är en annan teknik för TV-distribution innebär en dataöverföring av signalen som fungerar att skicka t.ex. via Wi-Fi, det kräver en mottagare samt box till varje TV vilket ökar kostnaderna rejält. IP-TV är den teknik som Telia erbjuder i Öppen Fiber, men detta är alltså inget som ingår i samfällighetsföreningens avtal. Dock går det för enskild fastighetsägare att köpa till IPTV via Ownit/Canal Digital som en tilläggstjänst.

Om man önskar överföra TV-signalen trådlöst finns det teknik för detta. sk. AV-link, det fungerar för att överföra trådlöst men bildkvaliteten blir lidande. Efter att ha frågat runt bland många i branschen är det tydligt att för att få fullgod kvalitet bör man dra kabel. Det kan också vara en god idé att se över sina gamla kablar så att de håller måttet, en kedja är ju som bekant inte starkare än dess svagaste länk och Cable Quick ansvarar endast för att fullgod signal avlämnas vid uttaget i tjänstefördelaren.  

Entreprenörerna på plats

Installationen är påbörjad. De gula markeringarna som gjordes under gårdagen i gatorna visar var det nuvarande kabel-TV-nätet ligger och det är naturligtvis viktigt att allt som gömmer sig under marken är tydligt markerat innan grävningarna startar.

AKEA och Cable Quick har också gjort nya markeringar i grönt som visar var de kommer att gräva för att nå fram till respektive hus. Så även om inga grävmaskiner synts till så är arbetet igång! Den faktiska grävningen kommer att påbörjas under slutet av denna vecka alternativt början på nästa. Grävningen kommer att starta längs Boställsvägen för att fortsätta på "Killansidan" dvs. söder om 1,5 planshusen på Självbindaregatan sedan Ö Hyllievägen och längs lekplatsen, sist ut är Enspännargatan och Fyrspannsgatan.

Ingenting har påverkat tidsplanen och vi räknar därför fortfarande med att vi ska kunna driftsätta i månadsskiftet september/oktober. När det gäller funderingar kring uppsägning av befintliga abonnemang för TV och Internet så rekommenderar vi att man har en god marginal eftersom det kan bli förseningar som gör att nätet inte kan driftsättas enligt plan. 

Vi har förståelse för att detta sannolikt medför dubbla kostnader för abonnemang men det finns tyvärr inte några alternativ om man inte kan tänka sig ett avbrott på TV och Internet. De medlemmar som meddelat att de har Canal Digital Kabel-TV kommer inte att drabbas av några dubbla kostnader för deras tjänster då de lovat att inte dubbeldebitera.

Vi kommer självklart att uppdatera så fort som möjligt kring eventuella förseningar.
onsdag 22 juli 2015

Deadline för "självgrävare" - 3 augusti

Eftersom grävningen startar den 3 augusti är önskemålet från Cable Quick att de som ska gräva själv är klara med schakten till denna dag. Schakten ska vara så raka som möjligt, dvs. inga skarpa kurvor och ha ett djup på minst 30-40 centimeter (de som gräver själv ansvarar för detta på egen tomtmark, större djup minimerar risken för framtida avgrävning). Ett tips är att dokumentera var schakten går för att ha koll på detta i framtiden.

Vill man rädda exempelvis gräsmattan går det bra att gräva och sedan själv lägga ned slang för att sedan fylla igen och lägga tillbaka gräset. Lämna ca 50 cm slang i varje ände (vid tomtgräns resp. fasad) och tejpa ändarna så att det inte kommer in vatten eller skräp i slangen. Slang finns att hämta vid lekplatsen (vid vändzonen Fyrspannsgatan). Ta med en vass kniv alternativt en fintandad såg för att kapa.

Vid frågor kontakta styrelsen@hylliekillan.se


torsdag 9 juli 2015

Hjärtat av Hylliekillans nät på plats!

En viktig pusselbit i vårt fibernät går nu att beskåda vid Eons ställverk vid lekplatsen. Innan det blev dags för semester så installerades noden som är hjärtat i det kommande nätet. Härifrån kommer samtliga fiberanslutningar att gå ut till fastigheterna.


tisdag 30 juni 2015

Preliminär tidplan

Grävtillståndet är nu beviljat och vi har satt upp en preliminär tidplan. Eftersom vi blivit försenade har vi valt att inte påbörja grävningen nu eftersom arbetet knappt hade hunnit starta innan entreprenörerna skulle ta semester.


  • Grävning startar 3 augusti och beräknas pågå månaden ut
  • Installationer i husen påbörjas 7 augusti
  • Driftsättning av nätet 30 september
tisdag 16 juni 2015

Försenat grävtillstånd

Cable Quick och AKEA hade i samråd med styrelsen en målsättning att komma igång med grävning redan förra måndagen, 8 juni. 

Dessvärre hade kommunen synpunkter på hur grävning och framförallt återställning skulle göras av gångbanorna. Under ett platsbesök med representanter från Gatukontoret bestämdes att vi skulle göra vissa justeringar och detta gjorde att ett nytt grävtillstånd behövdes och detta ligger just nu hos kommunen för behandling. Vår uppfattning är att mötet var positivt och konstruktivt så vi hoppas att vi får tillståndet inom kort!Hemsida/blogg för Hylliekillans samfällighetsförening

För att medlemmarna ska vara uppdaterade gällande vårt fiberprojekt kommer vi här att löpande komma med uppdateringar och i möjligaste mån svara på frågor. Har ni önskemål och synpunkter kommentera här eller skicka ett mail till styrelsen, styrelsen@hylliekillan.se