FibernätVåren 2014 i samband med att Telia rullande igång en omfattande kampanj för Öppen Fiber började funderingarna kring ett alternativ. Möjligheten att själva äga fibernätet lockade eftersom man då skulle få en verklig möjlighet att fritt kunna välja tjänsteleverantörer. Bedömningen var att en större volym hushåll skulle ge ett bättre pris, vilket också visat sig stämma. Dock på bekostnad av att varje enskild medlem inte kan välja en egen leverantör av TV, telefoni och Internet. Nu är det istället stämman som får ta ställning till val av tjänsteleverantörer. 

Vi hade ett samarbete med grannsamfälligheten Hylliedal och hade möjligheten att handla upp våra tjänster tillsammans med dem. Hylliedal är en betydligt större samfällighet och den totala volymen av hushåll har inneburit att vi fått ännu bättre villkor från leverantörerna.

Eftersom merparten av husen i området har platta tak så jobbade styrelsen länge med en lösning som byggde på att fibern skulle förläggas på taken eftersom det skulle innebära betydligt lägre kostnader jämfört med att gräva i gatorna. Olika material testades, prototyper togs fram, och många långa diskussioner fördes med leverantörer och installatörer. Dock blev vi tvungna att förkasta "taklösningen" då ingen hade tidigare gjort en sådan installation och det fanns inga leverantörer som var beredda att ta risken och ge oss en garanti värd namnet. Istället fick vi välja den beprövade metoden att gräva.

Uppdraget att bygga nätet gavs till Cable Quick som i sin tur använde AKEA som underentreprenör för grävning i området.


               Inga kommentarer:

Skicka en kommentar