tisdag 18 juni 2024

onsdag 15 maj 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Hylliekillans Samfällighetsförening

Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 10 juni 2024 kl. 18.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3


Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen

måndag 30 oktober 2023

Planerat underhåll 7/11

Den 7 november kommer vi att genomföra utbyte av switchar i vårt nät för att säkra hastighet och driftsäkerhet. Utbytet kommer att innebära avbrott för TV och Internet. Arbetet är planerat med start under förmiddagen och avslutas senast klockan 16.00. 

onsdag 24 maj 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Hylliekillans Samfällighetsförening

Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 14 juni 2023 kl. 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen

Internet tillbaka!

Strax innan klockan 10 åtgärdades felet på Internetförbindelsen som berodde på ett kabelbrott i ett fiberskåp vid Bellevuevägen.

tisdag 23 maj 2023

Driftstörning Internet

Vi har sedan runt 18-tiden ikväll en driftstörning som innebär att vår Internetförbindelse ligger nere. Felsökning har skett i vår utrustning och den är OK. Troligen beror störningen på ett kabelbrott och felsökningen kommer att återupptas av Ownits entreprenör imorgon, 24/5 kl 07.00.