onsdag 22 juli 2015

Deadline för "självgrävare" - 3 augusti

Eftersom grävningen startar den 3 augusti är önskemålet från Cable Quick att de som ska gräva själv är klara med schakten till denna dag. Schakten ska vara så raka som möjligt, dvs. inga skarpa kurvor och ha ett djup på minst 30-40 centimeter (de som gräver själv ansvarar för detta på egen tomtmark, större djup minimerar risken för framtida avgrävning). Ett tips är att dokumentera var schakten går för att ha koll på detta i framtiden.

Vill man rädda exempelvis gräsmattan går det bra att gräva och sedan själv lägga ned slang för att sedan fylla igen och lägga tillbaka gräset. Lämna ca 50 cm slang i varje ände (vid tomtgräns resp. fasad) och tejpa ändarna så att det inte kommer in vatten eller skräp i slangen. Slang finns att hämta vid lekplatsen (vid vändzonen Fyrspannsgatan). Ta med en vass kniv alternativt en fintandad såg för att kapa.

Vid frågor kontakta styrelsen@hylliekillan.se


torsdag 9 juli 2015

Hjärtat av Hylliekillans nät på plats!

En viktig pusselbit i vårt fibernät går nu att beskåda vid Eons ställverk vid lekplatsen. Innan det blev dags för semester så installerades noden som är hjärtat i det kommande nätet. Härifrån kommer samtliga fiberanslutningar att gå ut till fastigheterna.