fredag 19 juni 2020

Verksamhetsberättelse samt övriga handlingar inför stämma

Verksamhetsberättelse 2019

Likviditetsplan/Budget

Resultatrapport 2019

Balansrapport

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Hylliekillans Samfällighetsförening
Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Enligt gällande förordningar får vi inte skjuta upp mötet längre, trots pandemin.
På grund av denna förlägger vi mötet till lekplatsen, Kalvhagen. Ta med stol. Är vädrets makter emot oss, har vi reserverat lokal hos Hyllie IK, Hyllie Gårdsväg 3. Även där håller vi Corona-avstånd.

För tillgång till handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen

måndag 4 maj 2020

Omförhandlade avtal


På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Målet är självklart att genomföra stämman så snart som möjligt.

Styrelsen har omförhandlat avtalen med Ownit och Telenor. De nya avtalen trädde i kraft den 1 maj 2020 och innebär ett antal förbättringar. 

Bredband 
Gruppanslutning Bredband 250/250 Mbit/s (tidigare 100/100) 
Individuell uppgradering bredband: 750-1000 Mbit/s, pris 99 kr per månad 

TV 
TV-utbudet är oförändrat från tidigare. I vårt avtal ingår TV Bas samt analogt basutbud. Varje hushåll har möjlighet att köpa till fler kanaler och paket individuellt, utbudet finns på www.telenor.se.

Som en del i det nya avtalet får vi tillgång till Telenor Stream som möjliggör streaming av i princip alla kanaler som vi har tillgång till via vanlig TV. Aktivera tjänsten via https://registreratv.telenor.se/stream/aktiveringsportalen.html för att komma vidare krävs kundnummer hos Telenor. Saknar ni ett sådant behöver ni kontakta kundservice, 020-222 222. 

Med dessa förbättrade avtal gör samfälligheten en besparing på cirka 16 000 kronor om året. 

Vi vill också passa på att uppmana medlemmarna att betala sina avgifter i tid. Att behöva påminna medlemmar/grannar om sena betalningar är väldigt tråkigt och tar tid och energi. Styrelsens arbete är helt ideellt, vi är inget vinstdrivande företag. Om ni har valt att dela upp avgiften så förväntas ni betala senast den sista dagen i respektive kvartal (30/6, 30/9). Gällande avgift för 2021 kommer vi återkomma med information om när denna ska betalas. 


Med vänliga hälsningar 


Styrelsen