tisdag 30 juni 2015

Preliminär tidplan

Grävtillståndet är nu beviljat och vi har satt upp en preliminär tidplan. Eftersom vi blivit försenade har vi valt att inte påbörja grävningen nu eftersom arbetet knappt hade hunnit starta innan entreprenörerna skulle ta semester.


  • Grävning startar 3 augusti och beräknas pågå månaden ut
  • Installationer i husen påbörjas 7 augusti
  • Driftsättning av nätet 30 september
tisdag 16 juni 2015

Försenat grävtillstånd

Cable Quick och AKEA hade i samråd med styrelsen en målsättning att komma igång med grävning redan förra måndagen, 8 juni. 

Dessvärre hade kommunen synpunkter på hur grävning och framförallt återställning skulle göras av gångbanorna. Under ett platsbesök med representanter från Gatukontoret bestämdes att vi skulle göra vissa justeringar och detta gjorde att ett nytt grävtillstånd behövdes och detta ligger just nu hos kommunen för behandling. Vår uppfattning är att mötet var positivt och konstruktivt så vi hoppas att vi får tillståndet inom kort!Hemsida/blogg för Hylliekillans samfällighetsförening

För att medlemmarna ska vara uppdaterade gällande vårt fiberprojekt kommer vi här att löpande komma med uppdateringar och i möjligaste mån svara på frågor. Har ni önskemål och synpunkter kommentera här eller skicka ett mail till styrelsen, styrelsen@hylliekillan.se