tisdag 16 juni 2015

Försenat grävtillstånd

Cable Quick och AKEA hade i samråd med styrelsen en målsättning att komma igång med grävning redan förra måndagen, 8 juni. 

Dessvärre hade kommunen synpunkter på hur grävning och framförallt återställning skulle göras av gångbanorna. Under ett platsbesök med representanter från Gatukontoret bestämdes att vi skulle göra vissa justeringar och detta gjorde att ett nytt grävtillstånd behövdes och detta ligger just nu hos kommunen för behandling. Vår uppfattning är att mötet var positivt och konstruktivt så vi hoppas att vi får tillståndet inom kort!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar