tisdag 4 augusti 2015

Trådlös TV?

Vi har fått en del frågor som handlar om möjligheten att trådlöst överföra TV-signal. 

Det finns ett antal olika tekniker för att överföra TV-signaler och det finns som vanligt för- och nackdelar med alla. Samfälligheten kommer att tillhandahålla kabel-TV, både analogt och digitalt (DVB-C). Det innebär att man kan se digital TV om man har programkort samt en digitalbox men även analog TV på flera TV-apparater utan digitalbox (och utan extra kostnader). Dock krävs i normalfallet en koaxialkabel till varje TV. 

IP-TV som är en annan teknik för TV-distribution innebär en dataöverföring av signalen som fungerar att skicka t.ex. via Wi-Fi, det kräver en mottagare samt box till varje TV vilket ökar kostnaderna rejält. IP-TV är den teknik som Telia erbjuder i Öppen Fiber, men detta är alltså inget som ingår i samfällighetsföreningens avtal. Dock går det för enskild fastighetsägare att köpa till IPTV via Ownit/Canal Digital som en tilläggstjänst.

Om man önskar överföra TV-signalen trådlöst finns det teknik för detta. sk. AV-link, det fungerar för att överföra trådlöst men bildkvaliteten blir lidande. Efter att ha frågat runt bland många i branschen är det tydligt att för att få fullgod kvalitet bör man dra kabel. Det kan också vara en god idé att se över sina gamla kablar så att de håller måttet, en kedja är ju som bekant inte starkare än dess svagaste länk och Cable Quick ansvarar endast för att fullgod signal avlämnas vid uttaget i tjänstefördelaren.  

Entreprenörerna på plats

Installationen är påbörjad. De gula markeringarna som gjordes under gårdagen i gatorna visar var det nuvarande kabel-TV-nätet ligger och det är naturligtvis viktigt att allt som gömmer sig under marken är tydligt markerat innan grävningarna startar.

AKEA och Cable Quick har också gjort nya markeringar i grönt som visar var de kommer att gräva för att nå fram till respektive hus. Så även om inga grävmaskiner synts till så är arbetet igång! Den faktiska grävningen kommer att påbörjas under slutet av denna vecka alternativt början på nästa. Grävningen kommer att starta längs Boställsvägen för att fortsätta på "Killansidan" dvs. söder om 1,5 planshusen på Självbindaregatan sedan Ö Hyllievägen och längs lekplatsen, sist ut är Enspännargatan och Fyrspannsgatan.

Ingenting har påverkat tidsplanen och vi räknar därför fortfarande med att vi ska kunna driftsätta i månadsskiftet september/oktober. När det gäller funderingar kring uppsägning av befintliga abonnemang för TV och Internet så rekommenderar vi att man har en god marginal eftersom det kan bli förseningar som gör att nätet inte kan driftsättas enligt plan. 

Vi har förståelse för att detta sannolikt medför dubbla kostnader för abonnemang men det finns tyvärr inte några alternativ om man inte kan tänka sig ett avbrott på TV och Internet. De medlemmar som meddelat att de har Canal Digital Kabel-TV kommer inte att drabbas av några dubbla kostnader för deras tjänster då de lovat att inte dubbeldebitera.

Vi kommer självklart att uppdatera så fort som möjligt kring eventuella förseningar.