tisdag 4 augusti 2015

Entreprenörerna på plats

Installationen är påbörjad. De gula markeringarna som gjordes under gårdagen i gatorna visar var det nuvarande kabel-TV-nätet ligger och det är naturligtvis viktigt att allt som gömmer sig under marken är tydligt markerat innan grävningarna startar.

AKEA och Cable Quick har också gjort nya markeringar i grönt som visar var de kommer att gräva för att nå fram till respektive hus. Så även om inga grävmaskiner synts till så är arbetet igång! Den faktiska grävningen kommer att påbörjas under slutet av denna vecka alternativt början på nästa. Grävningen kommer att starta längs Boställsvägen för att fortsätta på "Killansidan" dvs. söder om 1,5 planshusen på Självbindaregatan sedan Ö Hyllievägen och längs lekplatsen, sist ut är Enspännargatan och Fyrspannsgatan.

Ingenting har påverkat tidsplanen och vi räknar därför fortfarande med att vi ska kunna driftsätta i månadsskiftet september/oktober. När det gäller funderingar kring uppsägning av befintliga abonnemang för TV och Internet så rekommenderar vi att man har en god marginal eftersom det kan bli förseningar som gör att nätet inte kan driftsättas enligt plan. 

Vi har förståelse för att detta sannolikt medför dubbla kostnader för abonnemang men det finns tyvärr inte några alternativ om man inte kan tänka sig ett avbrott på TV och Internet. De medlemmar som meddelat att de har Canal Digital Kabel-TV kommer inte att drabbas av några dubbla kostnader för deras tjänster då de lovat att inte dubbeldebitera.

Vi kommer självklart att uppdatera så fort som möjligt kring eventuella förseningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar