lördag 24 mars 2018

Årstämma 2018

Härmed kallas medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening till ordinarie årsstämma

Tid: 19 april klockan 19.00
Plats: Hyllie IK, Hyllie Gårds väg 3Bildresultat för stämmobeslut

För tillgång till handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen(at)hylliekillan.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar