onsdag 28 april 2021

Kallelse till årsstämma 2021


Hylliekillans Samfällighetsförening
Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 17 juni 2020 kl. 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Det finns möjlighet att delta på stämman fysiskt eller digitalt. Vänligen anmäl på vilket sätt ni önskar delta senast en vecka innan mötet. 

Det fysiska mötet sker i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3För tillgång till övriga handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar