onsdag 6 mars 2019

Årstämma 2019

Härmed kallas medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening till ordinarie årsstämma

Tid: 11 april klockan 19.00
Plats: Hyllie IK, Hyllie Gårds väg 3Bildresultat för stämmobeslut

För tillgång till handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen(at)hylliekillan.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar