onsdag 22 februari 2017

Årsstämma 2017

Härmed kallas medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening till ordinarie årsstämma

Tid: 23 mars klockan 19.00
Plats: Hyllie IK, Hyllie Gårds väg 3Bildresultat för stämmobeslut


Ta gärna del av ekonomisk rapportering samt förslag till budget via nedan länkar.

Förslag till budget 2017

För tillgång till ytterligare handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen(at)hylliekillan.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar