onsdag 24 februari 2016

Årsstämma 2016

Härmed kallas medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening till ordinarie årsstämma

Tid: 17 mars klockan 19.00
Plats: Hyllie IK, Hyllie Gårds väg 3

Ta gärna del av ekonomisk rapportering samt förslag till budget via nedan länkar.

Förslag till budget 2016

För tillgång till ytterligare handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen(at)hylliekillan.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar